Varukorg

Varukorgen är tom.

×

Välkommen till npn.se!


Felanmälan och Garantifrågor

reklamation_glad_och_ledsen_bla

Kan det finnas en nollvision för reklamationer?

Det vore önskvärt men där är vi inte ännu. Hos NP Nilssons vill vi naturligtvis att du skall få en vara som fungerar så som du blivit förespeglad. Vi jobbar aktivt för att upptäcka och stoppa fel i så tidigt skede som möjligt.
Varje år gör vi en sammanställning över våra mest reklamerade varor och leverantörer. Därmed sätter vi tryck uppåt i kedjan för att på sikt få allt bättre produkter. Som en följd av detta har flera leverantörer infört kvalitetsfunktion och visuell besiktning, innan deras produkter levereras vidare.

Vad gäller kring reklamationsrätten?

För konsumenter som köper en vara för privat bruk gäller konsumentköplagen som ger 3 års reklamationsrätt.
För handel mellan företag gäller köplagen som stadgar 2 års reklamationsrätt.
När en produkt monteras in hos en konsument av en hantverkare, gäller konsumenttjänstlagen som innebär 10 års reklamationsrätt.

Utöver vad ovanstående lagar föreskriver, så finns det tillverkare som ger egna förlängda garantier. Fråga alltid våra säljare om det du skall köpa, har någon sådan förlängd garanti.

I respektive lag anges också i detalj vad som gäller för reklamationsrätten. Generellt kan man säga att man alltid bör tänka på nedanstående 4 punkter.

  1. Vid skadad eller felleverarad produkt, kontakta i första hand din säljare för en felanmälan.
  2. En skadad eller fellevererad produkt får inte monteras utan att ni först kontaktat oss. Inmontering av skadat eller fellevererat gods ger försämrad eller utebliven rätt till reklamation.
  3. Ärendet behandlas, granskas och hanteras enligt våra rutiner för garantifrågor, reklamationer och klagomål. Vi följer konsumentköplagen, köplagen samt i förekommande fall konsumenttjänstlagen.
  4. Beroende på varans ursprung och ärendets komplexitet kan svarstiden variera från en dag, en vecka upp till tre månader. Vi jobbar självklart på att behandla ditt ärende så fort som möjligt!

Om du ändå inte är nöjd?

Om du som konsument inte är nöjd med vårt beslut kring din felanmälan, kan du kontakta kommunens konsumentvägledare. Du kan också ta direktkontakt med ARN (Allmänna reklamationsnämnden) för råd eller anmälan. De beslut som fattas i ARN är visserligen rekommendationer för företagen, men vi på NPN följer alltid dessa beslut.

För fullständiga uppgifter om garantier se: NPN Särskilda villkor


Denna sida använder kakor (cookies). NP Nilssons Trävaru AB förutsätter att du godkänner att cookies placeras på din dator om den är inställd att tillåta det. Läs mer här.