Varukorg

Varukorgen är tom.

×

Välkommen till npn.se!


NP Nilsson och GDPR

HOS NP VILAR DINA PERSONUPPGIFTER TRYGGT

NP Nilsson Trävaru AB (NPN) samlar med ditt samtycke in personuppgifter från dig för att kunna uppfylla det avtal vi har ingått med dig och för att kunna få kontakt med dig under avtalstiden och ev. garantitid.

NPN kommer inte att sprida uppgifterna till någon annan såvida det inte behövs för att vi ska kunna uppfylla avtalet vi har med dig. Ett exempel är att material ska levereras direkt från leverantören, vilken vi då förser med t ex ditt namn, telnummer och adress. I de fall det behövs kommer vi att skriva ett särskilt avtal med dem som får dina uppgifter. Avtalet kommer att reglera hur de får hantera uppgifterna för vår räkning.

Vi använder uppgifterna tills du meddelar oss att du motsätter dig det. Vi behandlar dina uppgifter i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen.

Du kan begära att få veta vilka av dina personuppgifter vi lagrar och du kan också begära rättelse om du tycker att någon uppgift är fel, radering av uppgifter, överföring av uppgifter (s k dataportabilitet) eller en begränsning av hur vi får använda uppgifterna.

För mer information om hur vi lagrar dina uppgifter, se vår Integritetspolicy.

Har du något klagomål på hur NPN hanterar uppgifterna kan du vända dig direkt till oss eller till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

NP Nilsson Trävaru AB

Timmervägen 29

269 62 GREVIE

0431-36 22 00

För information gällande hur vi lagrar uppgifter om du är förmånskund se https://www.npn.se/npn-service/formanskund/

För specifik information om Cookies (Kakor) läs här: https://www.npn.se/cookies

Frågor gällande GDPR ställes till kundtjanst@npn.se.


Denna sida använder kakor (cookies). NP Nilssons Trävaru AB förutsätter att du godkänner att cookies placeras på din dator om den är inställd att tillåta det. Läs mer här.