Faktaruta
Namn: Stefan Kristiansson
Ålder: 40 år
Familj: Hustru Åsa, samt barnen Ida
14 och Emil 12 år
Bostad: V Karup. Enligt Stefan en bra
kompromiss. Åsa är född i Båstad
och Stefan i Torekov

Med fantasi och snickarlust

Ett bygghandelsföretag där ordet ”Trävaru” ingår i namnet, har naturligtvis förväntningar på sig när det gäller de trävaror som man har till försäljning. Därför ställs det stora krav på den person som ansvarar för urval och inriktning av träinköpen.

Byggbranschen vimlar också av kunniga och erfarna hantverkare som inte är sena att tala om när träprodukterna inte uppfyller de krav som branschen tycker sig ha rätt att ställa. Det bästa sättet är att försöka vara ett steg före och hela tiden arbeta för att hitta de bästa sågverken och därmed få tag på allt bättre varor.

För att klara de förväntningarna måste man väl nästan ha vuxit upp i en skogsdunge i Småland, med rötter i skogsbruk genom generationerna? Det är en logisk slutsats, men om man då säger att NPN´s träansvarige har sitt ursprung i Torekov, närmare bestämt Råbäck, så kräver det en förklaring eftersom Torekovs varumärke inte är stora, djupa granskogar.

Vi talar om NP Nilssons träansvarige Stefan Kristiansson, vars yrkesbana startade så långt från skog och virke som man nästan kan komma, nämligen limousinbyggnation hos Yngve Nilssons Karosserifabrik i Laholm. Det blev första arbetsplatsen efter utbildningen till bilplåtslagare. Trots att arbetsplatsen var stor och välkänd, med kunder från världens alla hörn, trivdes inte Stefan med bilplåtslageriet. Därför blev nästa anhalt Lindab i Förslöv, en helt annan form av plåtslageri.

Först åtta år senare blev det trähandel för Stefan och då hos oss på NPN. Det blev en grundlig utbildning i allt som hör en bygghandel till, inklusive prefabricering av väggar. När dåvarande träansvarig behövde assistans, blev Stefan därför det naturliga valet. På den vägen har det fortsatt fram till situationen idag, med Stefan som ensam träansvarig.

På frågan hur Stefan fortsatt förkovra sig inom träområdet, blir svaret: - Att snickra på det egna huset är ett av mina intressen, sedan finns det alltid kompisar som behöver ett handtag, men framför allt lär man sig av våra kunniga hantverkarkunder. Att träffa dem och lyssna på deras önskemål ger oerhört mycket.

Allt är trots allt inte bara trä i Stefans liv, utan även familjen får sin del och då alldeles speciellt de båda barnen med deras fotbollsspelande. - Jag är väl i och för sig en hemmagjord tränare, men det känns härligt att vara medoch engagera sig i barnens verksamhet. Fast det tar en stor del av fritiden medträning 2 – 3 gånger i veckan och matcher i helgen. När man som vi bor på en litenort måste man engagera sig om man vill ha aktiviteter för ungdomar.

Klubben som Stefan refererar till är BjäreUnited, en sammanslagning av ungdomar från Grevie, V Karup och Torekov och en klubb som stöttats av oss på NP Nilsson under flera år.

Samtalet närmar sig sitt slut och vi önskar Stefan lycka till med träarbetet. Det är en härlig, miljövänlig och väldoftande varugrupp som nästan alla svenskar har ett förhållande till på ett eller annat sätt. Har du någon träfråga, tveka inte att kontakta Stefan på mail eller telefon, han försöker alltid hjälpa till.

Bild på Stefan